وانت تلفنی تهران. وانت تلفنی غرب تهران.وانت تلفنی جردن وانت تلفنی گیشا

وانت تلفنی ستارخان تهران

وانت تلفنی اسایش به صورت شبانه روزی اماده خدمات دهی می باشد وانت تلفنی اسایش با ماشینهای وانت وانت نیسان وخاور به صورت منظم واکیپ متخصص جهت حمل اثاثیه منزل اثاثیه شرکتی وسایل اداری.با بیمه کامل بدونه هیچ گونه ایراد ومشکل به حمل وجابجای می پردازد.وانت تلفنی اسایش اماده قرارداد با شرکتها وارگانها جهت حمل ونقل بار به صورت تخصصی می باشد .
Read More